Op zondag 29 oktober 2917 gaf Frits van Kempen een geslaagde dagworkshop opstellingen op Aruba.

plaats:            Prana Yoga Center in Oranjestad
tijd:                 11.15 uur tot 18.30 uur.
kosten:           € 55,- vrij van btw, inclusief lunch.

Frits is wijs & bedreven in het aanbieden van opstellingen aan mensen die zitten met uiteenlopende, veelal existentiële, vragen.

Het is zijn doel op z’n minst inzicht te bieden in wat er speelt rondom de vraag waar je mee worstelt (ga vooraf eens na: wat is je wérkelijke verlangen?).

Maar vooral is het zijn doel meer perspectief te brengen in de weg úit die prangende vraag, dat probleem.

Omdat we allemaal vanaf de geboorte met de ander en anderen te maken hebben zou je kunnen zeggen dat we altijd in en met ‘systemen’ leven. Ook op Aruba.

Systemen, groepen hebben bepaalde wetmatigheden die tot doel hebben het systeem in stand te houden. Daar kun je als individu soms behoorlijk last van hebben, want soms geschiedt dat ten koste van jou.

  • Zo is er vaak een disbalans in geven en ontvangen bij mensen omdat zij het systeem waar ze deel vanuit maken (privé, werk, loopbaan) proberen te redden.
  • Ook kun je als individu ervaren dat je ergens eigenlijk niet bij hoort, dat je wordt buitengesloten of dat je jezelf buiten sluit.
  • Weer een andere wet is dat er een natuurlijke volgorde is in elk systeem.
    Maar op welke plek sta jij dan in die rij?

Rondom deze en andere thema’s, die zowel op het werk als thuis (in de familie) worden ervaren, kun je meer perspectief verkrijgen. Dit toont zich dan overduidelijk voor jou in een opstelling rondom jouw vraag/verlangen.
En omdat je dat zo indringend ervaart, heeft dat ook effect op jouw toekomst.

Geef je hier op of meld je aan bij het Prana Yoga Centrum in Oranjestad.