Coaching is begeleiding die gericht is op beter en prettiger functioneren. Op nieuw perspectief.
Verhelderen, onderzoeken en ombuigen van de dingen die jou in je werk belemmeren.
Belemmeringen wegnemen en/of er slimmer mee omgaan.

Uitgangspunten

Coaching is een middel om naar jezelf te leren kijken.
Op een professionele wijze.
Op een andere manier dan je voorheen deed.
Bewuster, intensiever, met meer afstand.

Een coachingsproces is een weg naar ‘worden wie je al bent’, naar meer stabiliteit, zekerheid en professionaliteit. In alles wat we voorstellen tijdens de coaching blijft jouw eigen autonomie centraal staan: jij bent uiteindelijk degene die bepaalt.

Als master-practitioner en leersupervisor hanteren we voor ons handelen een ethische code.
Deze is terug te vinden op de site van de ethische kring waar wij lid van zijn.
Daar is ook onze klachtenprocedure gehuisvest.

Werkwijze

In coaching is ruimte voor ontspanning, voor humor, maar er wordt ook hard gewerkt:

 • Je inventariseert dát wat aanleiding geeft tot stagnatie in je ontwikkeling.
 • Je formuleert de gewenste doelen die je wilt bereiken.
 • Je verwerft zicht op belemmerende denkpatronen en op je gevoelens en gedrag.
 • Je werkt aan zelfacceptatie en aan behoud van eigen autonomie en autoriteit.
 • Je ontdekt persoonlijke kwaliteiten en talenten: jouw unieke kracht.
 • Je integreert nieuw verworven inzichten (in werk en privé) door te experimenteren met nieuwe strategieën.
 • Je evalueert je bevindingen en neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor je eigen toekomst.
 • Je viert samen met de coach de behaalde resultaten.

Methodiek(en)

De methodiek waarmee we samen werken is afhankelijk van jou, je vraag en je doelstellingen.
Hoe wij ook variëren, het gesprek vormt altijd de kern van het proces.
Voor procesversdieping en -versnelling werken we in overleg met jou graag met onderstaande specifieke methodieken.

 • Het Enneagram (artikel Renske) is bij ons het meest in het oog springend: het levert je veel zelfkennis op en inzicht in je automatische patronen.
 • Ook systemisch coachen (artikel Frits) kan van belang zijn als er op de achtergrond nog onbekende thema’s meespelen.
 • Op maat gemaakte actiemetaforen (artikel Frits), geven je een mentaal-fysieke ervaring van je probleem alsmede uitzicht / anker op nieuw perspectief.
 • Mindfulness is van belang als je kampt met een levenshouding die stress in stand houdt (artikel Renske).

Neem een kijkje op de verdiepende sites over deze methodieken (voor links zie onder aan).
Daarnaast putten we uit: transactionele analyse, kernkwadranten, focussen, verhalen en gedichten,  oefeningen, ontspanningstechnieken, logosynthese en zo nodig toetsen en testen. Ook het bijwonen van opstellingendagen kan leiden tot belangrijke aha-erlebnisse.

Wij zorgen er voor dat het coachingstraject de juiste diepgang heeft en levendig is.
Soms is het nodig je door middel van ongebruikelijke acties en technieken op een ander spoor te zetten. Er zijn immers meer wegen naar Rome. Dit gaat altijd in overleg met jou.

Onze attitude

Interveniëren, coachen vraagt van de coach om een professionele attitude. Je mag van ons een houding verwachten, waarbij empathie, respect, echtheid en humor de verbinding leggen. Met jou als mens in deze functie, als ondernemer in deze situatie.
Daar zorgen wij voor, onder andere door onze eigen voortdurende leerprocessen actueel te houden en voortdurend aan te scherpen in intervisie met collegae.

Vorm

 • Coaching bestaat bij ons uit 3-12 gesprekken van anderhalf uur.
  Dit is afhankelijk van de soort vraag en het te doorlopen proces. Sommige interventies duren twee uur.
 • De frequentie is meestal eenmaal per twee á drie weken. In de tussentijdse weken wordt er soms een reflectieverslag geschreven en zonodig een werkinbreng op papier voorbereid.
 • Alle gesprekken en interventies zijn vertrouwelijk. Een begeleidingstraject vraagt om een duidelijk contract met jou als ondernemer of met de organisatie waar je voor werkt. De ‘juiste klik’ tussen jou en mij als ook de kaders komen aan de orde in het intakegesprek.
 • Verslaglegging vindt plaats na het intakegesprek (met plan van aanpak) en aan het eind van het traject. Afhankelijk van de lengte van het traject maken we een tussenverlag. De opdrachtgever ontvangt, indien hij dat uitdrukkelijk wenst en na instemming van jou, een eindrapportage.

Fasen in het coachingsproces.

 1. aanvangsfase: kennismaking, intake, formulering leerdoelen (hooguit twee sessies
 2. middenfase: a.d.h.v. werkinbreng wordt aan doelstellingen gewerkt.
 3. eindfase: het heft steeds meer in handen, steeds meer perspectief.
 4. afronding met eindevaluatie met concrete doelen voor de toekomst.

In een heerlijke omgeving

Naast uitgangspunten en werkwijze is het vanzelfsprekend dat het er om gaat dat het klikt tussen jou en mij. Bij ‘over ons‘ lees je meer over ons.

renske van berkel en frits van kempen

renske van berkel en frits van kempenVeel over ons kun je lezen onder ‘over ons’.

Daarnaast is het ook prettig als je in een prettige omgeving kunt werken aan je thema’s en aan je zelf. Wat dat betreft verwijs ik je naar de foto’s van onze nieuw lokatie in hartje Amersfoort (voorheen werkten we in een pakhuis aan de Lek in Schoonhoven).

Een heerlijke plek om zo verwend te worden…

Verdere informatie

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.