masterclass systemisch coachen

Leuk als je komt op zo’n opstellingen- en rituelen-dag!
Van harte welkom!
Ik begin de dag altijd met introducerende oefeningen.

Je kunt daarna op drie manieren deelnemen:
(jij bepaalt)

  1. Je kunt (eerst) eens toekijken en alles op je in laten werken.
  2. Je kunt er mee doen als representant, als iemand je daarvoor vraagt.
  3. Je kunt ook zelf een dringende vraag inbrengen die je graag eens in een opstelling of ritueel nader wilt onderzoeken resp. wilt beklemtonen.

Werkwijze

Het doel van opstellingen is een antwoord te vinden op existentiële vragen.
Bij het maken van een opstelling wordt gewerkt vanuit de vraag van één van de deelnemers uit de kring. Je persoonlijke, meestal dringende vraag wordt in een kort interview helder gemaakt. Ik stem mij daarbij als facilitator af op jou en verzamel vooral feiten.

Aan de andere deelnemers van de workshop vraag je of zij belangrijke sleutelfiguren van jouw systeem willen representeren (bijv. vanuit je familie, je organisatie, je loopbaan of van elementen van je persoonlijkheid).
Deze representanten (ook wel stand-ins genoemd) worden door jou gekozen en worden door jou aandachtig ‘buikdenkend’ opgesteld in de ruimte. Daarna ga je zitten en kijk je toe wat zich ontvouwt. Soms echter mag je ook direct zelf al in de opstelling blijven staan.

In het zo ontstane krachtenveld ervaren de representanten dat ze toegang krijgen tot gevoelens en verhoudingen tot andere representanten van het systeem dat zij representeren.
Het is fascinerend om te ervaren dat zij op de hen toegewezen plek soms letterlijk dezelfde woorden spreken en dezelfde houding aannemen als de werkelijke leden van jouw systeem.

Via de representanten worden in de opstelling aldus patronen zichtbaar.
Deze spelen een rol spelen in relatie tot het ingebrachte probleem.
Zij onthullen de onderliggende dynamiek van het systeem. Via o.a. stagnatie, spanning, aarzeling, belemmering of leegte worden verstrikkingen voelbaar.

Vanuit deze ervaringsgegevens kan de opstelling zich verder ontvouwen.
Na de ‘diagnose’ wordt er gezocht naar een passende herordening, die helend werkt voor ieder in het systeem. Als begeleider stel ik daartoe soms vragen aan representanten en verplaats hen zo nodig ten opzichte van elkaar. Dit verplaatsen geschiedt altijd uit vrije wil. Ieder blijft autonoom.

Door een symbolische handeling, erkenning voor de nieuwe posities en door zinnen die de ziel ‘raken’, worden verstrikkingen ontbonden en kan er weer energie en liefde gaan stromen.
Zo kan er op een diep niveau worden gewerkt aan het oplossen van existentiële problemen.
Vaak is er na een opstelling nog een kort afrondend gesprekje met de vraaginbrenger.

Effecten

lachen doen we ook

Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van opstellingen.
Het maken van een eigen opstelling, rondom jouw thema, is een ervaring die diep kan gaan.
Dat geldt soms ook voor het meewerken als representant in de opstelling van anderen.

Het meebeleven maakt i.h.a. de dynamiek van systemen goed voelbaar. Je verwerft een meer open blik op het eigen familie-, organisatie- of persoonlijkheidssysteem. Ook t.a.v. vroege trauma’s kan er veel helderheid en autonomie gaan ontstaan.
Het is imponerend te zien hoe een oplossing of oplossingsrichting zich aandient/ontvouwt.
Je ervaart daarbij de kracht van liefde en energie die menselijke relaties bestuurt.
Je gaat je eigen systemen van een andere kant bekijken en anders beleven. Dit werkt in de weken erna in positieve zin door op alle niveaus (fysiek, emotioneel en relationeel).

Vele dankbare en vooral verbaasde mailtjes getuigen van…

Ga terug naar Dagworkshop Opstellingen en Rituelen

Comments

  • K. de Bruijn
    28 november 2017 Beantwoorden

    Dag Frits, het is nu enkele weken geleden dat ik aan de dag familieopstellingen deel nam en ik kijk erop terug als een bijzondere en lifechanging ervaring! Zowel het actief inbrengen van een eigen persoonlijk thema als het getuige zijn van de inzichten die (tot voor die dag onbekende) mensen opdoen, heeft veel indruk op me gemaakt. De dag laat zien hoe belangrijk het is om patronen in onze families en onafgeronde situaties te herkennen en hoe ze levenslang kunnen doorwerken in ons leven als we ze niet naar het licht brengen. Dankjewel Frits hoe je ons liefdevol en doortastend begeleidde.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.