24 jun 2015

Systemisch Coachen

Systemisch werk en daarmee ook systemisch coachen, is een hype aan het worden. It’s booming.
Is ook niet zo gek nu er zich zoveel opleiders opwerpen om het systemisch gedachtegoed commercieel uit te buiten.
Aan de ene kant is dat mooi: de belangstelling groeit voor deze prachtige benadering, mensen gaan meer en meer kijken met een systemische blik, cliënten en ook organisaties worden beter en sneller geholpen bij existentiële en complexe problemen. De systemische intelligentie groeit en een bredere belangstelling maakt ook dat toepassingsgebieden zich uitbreiden en dat nieuwe dwarsverbanden worden geboren.
Aan de andere kant ….moeten we er voor waken dat de kwaliteit van het systemisch handelen onder druk komt te staan.
Ik zie coaches en opstellers vaak pushen en soms manipuleren naar een resultaat, dat ter plekke door de cliënt wel wordt genomen, maar dat naderhand niet echt de kern blijkt te hebben geraakt.
Te veel zie ik coaches en opstellers nauwelijks nog werken vanuit het ‘het lege midden’. Dit doet afbreuk aan de fenomenologische, niet oordelende, alles insluitende wijze van werken met mensen.

Wat is dat lege midden eigenlijk?
Hoe kun je vanuit het lege midden werken in een 1-1-situatie en daarmee een fenomenologische, niet oordelende, insluitende wijze van werken min of meer borgen?

Kijk je cliënt aan en vraag je vervolgens bij jezelf af of:
1.    Je bewust bent van het feit dat jij de coach bent en de ander de cliënt (stilte)
2.    Je bewust bent van je eigen thema;   Je beseft dat degene tegenover je ook een thema heeft (stilte)
3.    Je bewust je eigen thema’s en die van de cliënt kunt scheiden (stilte)
4.    Je in contact kunt komen met systeemenergie zonder overweldigd te raken (stilte)
5.    Je de ander zijn eigen lot gunt, zonder oordeel (bedenk: ik kan jouw lot niet dragen, het is van jou) (stilte)
6.    Jezelf toestaat het niet te wéten, maar te vertrouwen op dat wat gebeurt (bedenk: later ook in de opstelling) (stilte)
7.    Je in harmonie kunt zijn met leven en dood en met daders en slachtoffers
8.    Oplossingsgericht bent en vastberaden in je eigen leiderschap, zonder oordeel, zonder te weten en in vol vertrouwen (stilte)

Ik geef dit jaar vanaf 4 september a.s nog slechts één leergang systemisch coachen. (zes dagen).
Ik ben ervan afgestapt te spreken over ‘masterclass’, waarvan er inmiddels 25 zijn gegeven.
De term ‘Leergang’ is meer to the point en laagdrempelig voor mijn doelgroep.
De leergang systemisch coachen omvat naast de klassieke benadering ook een praktische inleiding in het werk van Franz Ruppert (trauma-opstellingen), zodat je als coach ook daar een beetje mee uit de voeten kunt. Dit alles vindt plaats in een groep van 8 tot maximaal 12 coaches, trainers, therapeuten of andere 1-1-begeleiders.
Grijp deze kans en schrijf je in als je aan de voorwaarden voldoet (zie de site).

Comments

  • Ine Ruijfrok
    29 juni 2015 Beantwoorden

    Dank je Frits voor deze mooie reminder om vanuit het Lege Midden te blijven werken. Sinds de leergang systemisch coachen bij jou neem ik deze ‘stappen’ altijd mee in de voorbereiding. Hoewel ik het een uitdaging en punt van aandacht blijf vinden bij het systemisch coachen.

  • Liesbeth van der Jagt
    28 juni 2015 Beantwoorden

    Je raakt helemaal de kern voor mij, Frits. Ik heb ook regelmatig de indruk gekregen dat begeleiders van een opstelling onbewust en onbedoeld ‘er zelf tussen zitten’. Ook representanten kan dat gebeuren. Werken vanuit het lege midden is een kundigheid, die heel belangrijk is om echt contact te maken met het wetende veld, en zuiver te werk te gaan. Certificering alleen biedt daarvoor niet de oplossing. Begeleiders van opstellingen moeten zich m.i. Blijven ontwikkelen, en blijven blootstellen aan feedback. Ik hoop dat je daar een aanbod in blijft bieden!

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.