19 jan 2018

Coaching

Coaching Veel plezier ervaar ik in het begeleiden van mensen die in hun werk/leven vastlopen of waar dat dreigt. Het geeft veel voldoening om nieuw perspectief te kunnen bieden (existentiële coaching). Ook blijft het boeiend om mensen te ondersteunen bij hun reflectie op hún werkelijkheid (preventieve of vrolijke coaching)….

Read More

19 jan 2018

Dat het hard en koud kan stormen in Nederland hebben we onlangs gezien. Vaak stormt of blokkeert er met al die sombere dagen ook iets op een dieper niveau. Iets waar je maar niet de vinger achter krijgt. Of juist iets dat heel pregnant aanwezig is, waardoor de zon…

Read More

19 jan 2018

Hoe zou het voelen als je ineens een andere scoop verkrijgt op de wereld om je heen? Hoe zou het zijn als je ervaart dat je met die nieuwe kijk mensen dieper begrijpt en verder kunt helpen dan nu? Deed je ooit al een cursus of opleiding in systemisch werk? Blijf bij…

Read More

19 jan 2018

De cursus van half maart zit vol, maar in het najaar geeft Renske weer een cursus mindfulness in coaching. Voor coaches, counselors, therapeuten en andere 1-1 werkers een mooie mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen en intensief informatie in te winnen over hoe je mindfulness op een verantwoorde…

Read More

19 jan 2018

Kistjes

Als systemisch of contextueel coach wil je met je cliënten professioneel werken. Dat uit zich niet alleen in je attitude en je interventies, maar ook in het materiaal dat je gebruikt. Als je een tafelopstelling doet wil je met fraai uitgevoerd materiaal werken dat neutraal is en niet al direct…

Read More