28 mei 2017

Hoe zou het voelen als je ineens een ándere scoop verkrijgt op de wereld om je heen. Hoe zou het zijn als je met die nieuwe kijk mensen beter begrijpt en verder kunt helpen? Deed je ooit een cursus of opleiding in systemisch werk? Wel, blijf dan niet achter…

Read More