19 aug 2018

Winkeltje

Wj hebben te koop: Een fraai uitgevoerd kistje met opstellingenmateriaal voor 1-1- coaching. Een intrigerende meter van spanning en loslaten: de loslater Het boek Coachen met het Enneagram (auteur Renske van Berkel). Het boek Coachen met Actiemetaforen (auteur Frits van Kempen). Het boek Mindfulness in Coaching (auteur Renske van…

Read More

24 mei 2018

Iedereen lijkt er mee bezig. Nou ja…, het móet nu eenmaal. Maar eigenlijk is het zo dat het wat óns betreft helemaal niet hoeft. Want al de mensen die in onze database staan voor onze nieuwsbrief kunnen zich onderaan elke nieuwsbrief daarvoor afmelden. Dat kun je nu ook doen…

Read More

19 jan 2018

Coaching

Coaching Veel plezier ervaar ik in het begeleiden van mensen die in hun werk/leven vastlopen of waar dat dreigt. Het geeft veel voldoening om nieuw perspectief te kunnen bieden (existentiële coaching). Ook blijft het boeiend om mensen te ondersteunen bij hun reflectie op hún werkelijkheid (preventieve of vrolijke coaching)….

Read More

19 jan 2018

Dat het hard en koud kan stormen in Nederland hebben we onlangs gezien. Vaak stormt of blokkeert er met al die sombere dagen ook iets op een dieper niveau. Iets waar je maar niet de vinger achter krijgt. Of juist iets dat heel pregnant aanwezig is, waardoor de zon…

Read More

19 jan 2018

Hoe zou het voelen als je ineens een andere scoop verkrijgt op de wereld om je heen? Hoe zou het zijn als je ervaart dat je met die nieuwe kijk mensen dieper begrijpt en verder kunt helpen dan nu? Deed je ooit al een cursus of opleiding in systemisch werk? Blijf bij…

Read More

19 jan 2018

De cursus van half maart zit vol, maar in het najaar geeft Renske weer een cursus mindfulness in coaching. Voor coaches, counselors, therapeuten en andere 1-1 werkers een mooie mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen en intensief informatie in te winnen over hoe je mindfulness op een verantwoorde…

Read More

19 jan 2018

Kistjes

Als systemisch of contextueel coach wil je met je cliënten professioneel werken. Dat uit zich niet alleen in je attitude en je interventies, maar ook in het materiaal dat je gebruikt. Als je een tafelopstelling doet wil je met fraai uitgevoerd materiaal werken dat neutraal is en niet al direct…

Read More

19 dec 2017

Misschien (kerst)bomen we wat. Met goede vrienden, met familie. Gewoon pás op de plaats. Aandacht. Zorgen we voor wat licht, van binnenuit en van buitenaf. Proeven en genieten. Luisteren. Muziek. Vrijen en lachen. Misschien zijn we in die dagen een beetje elkaars herberg… En laten we ons raken door…

Read More

11 okt 2017

stilte-soorten

Twee soorten niets                                                     Herman de Coninck                                     …

Read More

11 okt 2017

Herinnering (een fragment dat, net als het bekende gedicht van Kopland, ons doet reflecteren over tijd) J.C. Bloem Maar het vergankelijke kent geen keer dan in de opstanding der herinneringen; gisteren is even ver als deze dingen: in het verleden is de tijd niet meer. In augustus en september jl….

Read More